Mitä ylimääräistä luonnon- ja riistanhoitotyötä tehdään ?

Kosken kartanossa tehdään paljon erilaista ylimääräistä luonnon- ja riistanhoitotyötä. Tuotantosuuntamme tai ympäristötuen ehdot eivät tätä työtä vaadi, mutta meistä se on hyvin tärkeää. Kosken Kartano haluaa olla rohkaiseva edelläkävijä kaikissa maa- ja metsätalouden ympäristöasioissa. Maataloutta tulisi nähdä laajemmin kuin pelkkänä ruoantuotantomuotona pellolta pöytään. Halutaan jättää kartano tuleville sukupolville ympäristöystävällisemmässä tilassa.

Suomen ympäristöystävällisin maatila 2014

Wildlife Estate label 2018

Luomutuotanto vuodesta 2002

Vastuu Taimi palkinto 2015

KOSTEIKOT & ITÄMERI

VALUMAVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄ

Tärkeä hanke tilalla on luonnonmukainen valumavesien käsittelyjärjestelmä, jota Vapo Clean Waters on rakentanut pihaton jaloittelualueen kylkeen. Käsittelyjärjestelmässä valumavedet ohjataan haihduttavaan ja ravinteita sitovaan pajuhaihdutuskenttään, jossa käytetään paljon ravinteita ja vettä tarvitsevaa pajulajiketta.

PERUSTETTU 12 KOSTEIKKOA

Kosken kartano on ollut edelläkävijä kosteikkojen hoidossa ja uusien kosteikkojen perustamisessa. Maille on perustettu tähän mennessä 12 kosteikkoa ja eri-ikäiset kosteikot muodostavat arvokkaan verkoston. Kosteikot toimivat luonnon omina suodattimina. Kosteikot puhdistavat nimittäin maatalouden valumavesiä metsistä ja pelloilta

SITOUTUNUT ITÄMEREN PUOLESTA

Kosken Kartano on toiminut mallitilana Baltic Deal-hankkeessa vuodesta 2010 ja on myös sitoutunut työskentelemään puhtaamman Itämeren puolesta Elävä Itämeri-säätiön (BSAG) kautta. Vesistöistä huolehtiakseen tilalla on myös perustettu kilometrien mittaisia suojavyöhykkeitä jokivarsille.

LUONNONLAITUMET

100 HEHTAARIA LUONNONLAITUMIA

Kosken kartanossa luonnonlaitumia on tällä hetkellä noin 80 hehtaaria. Lehmämme ovat tehneet ahkeraa luonnonhoitotyötä viime vuosina, kun olemme kunnostaneet ja ottaneet uudelleen käyttöön useita vanhoja umpeenkasvaneita luonnonlaitumia.

LAIDUNNUS PELLON ULKOPUOLELLA

Laiduntamiseen perustuva karjatalous onkin yksi harvoista ruoantuotantotavoista, joka parantaa luonnon monimuotoisuutta. Karja laiduntaa tilalla enimmäkseen alueilla, joita ei voitaisi käyttää viljan viljelyyn, joten tämä globaalissakin mittakaavassa merkittävä periaate on hyvin huomioitu tilan toiminnassa.

HIILIVILJELY

Luonnonlaitumilta ja muilta kasvipeitteisiltä maanviljelymailta valuu muokattuja alueita vähemmän fosforia ja typpeä vesistöihin niitä rehevöittämään. Kasvipeitteisyys myös sitoo maahan tehokkaasti hiilidioksidia, joka on kasvihuonekaasu. Vuodesta 2018 lähtien tila on mukana pilottitilana Ilmatieteenlaitoksen ja BSAGn ”Carbon Action” hiiliviljely hankkeessa.

RIISTA

REUNAVYÖHYKKEET

Kosken kartanossa on viime vuosina avattu paljon metsien reunavyöhykkeitä vaihettumisvyöhykkeiksi. Vaihettumisvyöhykkeet ovat metsän ja peltoaukean välillä sijaitsevaa hakamaista puoliavointa maastoa, jotka tarjoavat arvokkaita piilo- ja ruokailupaikkoja monille eri riistaeläimille ja linnuille. Kosken kartano toimikin yhtenä mallialueena Suomen riistakeskuksen vetämässä Riistaa reunoilta –hankkeessa, jossa kehitettiin vaihettumisvyöhykkeiden hoitoa.

WILDLIFE ESTATE TUNNUS

Kosken kartanolle jaettii vuonna 2018 Wildlife estate tunnus. Tiukat kriteerit omaava Wildlife Estates -tunnus on eurooppalaisten maanomistajien vetämä hanke. Tavoitteena on nostaa esiin maaomistajien merkitys ympäristönhoidossa. EU:n Wildlife Estates -ohjelma pyrkii edistämään luonnon monimuotoisuuden säilymistä luomalla riistatilojen verkoston, jossa noudatetaan kestävän riistanhoidon periaatteita. Suomessa Wildlife Estates -tunnuksia on toistaiseksi vasta kaksi.

METSÄT

FSC METSÄSERTIFIOINTI

Kosken kartanon metsille on myönnetty FSC® sertifiointijärjestelmän mukainen oma sertifikaatti. Tila on jo aiemmin ollut mukana PEFC ryhmäsertifioinnissa. Tilan rakennukset lämpiävät omalla hakelämpökeskuksella ja hake tulee omista metsistä.

VASTUUN TAIMI PALKINTO

Kosken kartano sai vuonna 2014 Suomen FSC:n ensimmäisen Vastuun taimi –metsävastuupalkinnon. Palkinto myönnetään vuosittain suomalaiselle toimijalle, joka on toiminut metsien hoidossa esimerkillisellä tavalla. Vastuun taimi -palkinnon myötä Suomen FSC haluaa nostaa esiin inspiroivia esimerkkejä metsien vastuullisesta hoidosta, jossa on onnistuttu yhdistämään ympäristön hyvinvointi, taloudellinen kestävyys ja sosiaaliset arvot.

SUOJELTU VANHOJA METSIÄ

METSO- ohjelman kautta monimuotoisuuden hotspot-alueita on suojattu noin 90 hehtaaria. Suojelukohteet ovat enimmäkseen vanhoja metsiä, joista vanhimmat yli 120-vuotiaita. Osa on vanhoja kuusimetsiä ja osa sekametsiä.

LAADUKASTA LUOMULIHAA TILALTA JONKA TUNNET

VALINNALLASI ON VÄLIÄ.

Sinä teet tietoisesti tai tiedostamattasi arvovalintoja joka kerta ostaessasi ruokaa. Elintarviketuotanto on vastuullisuuskysymyksien ytimessä – siihen kytkeytyy aina vahvasti niin ihmisten, eläinten kuin ympäristönkin hyvinvointi. Sinulla on valta vaikuttaa jokapäiväisillä valinnoillasi.

Sillä, miten paljon ja millaista lihaa syöt on iso merkitys sekä omasi, lähiympäristösi että jopa koko planeetan hyvinvoinnin kannalta. Kannattaa valita lihaa, jonka alkuperän ja tuotantotavan tunnet.

Ostamalla Kosken kartanon tuotteita voit olla varma, että ympäristö- ja hyvinvointinäkökulmat on otettu parhaalla mahdollisella tavalla huomioon. Tiedät aina, miten lehmämme elävät, mitä ne syövät ja miten niitä hoidetaan.

Voit myös olla varma, että teemme paljon erilaista ylimääräistä luonnonhoidollista työtä, mikä hyödyttää koko paikallista ekosysteemiä hyönteisistä aina suurriistaan asti ja laajemmassa mittakaavassa vähentää Itämereen valuvia ravinnepäästöjä.

Vastuullisesti ja rakkaudella tuotettu liha on hiukan arvokkaampaa – mutta muista, että sitä ei ole tarkoitus syödä joka päivä. Oman hyvinvointisi kannalta on tärkeää, että syöt lihaa hiukan harvemmin ja panostat silloin laatuun. Kun valitset silloin vielä mahdollisimman vastuullisesti tuotettua lihaa, on se eläinten ja ympäristön hyvinvoinninkin kannalta paras valinta.

VALINTA ON SINUN.

Kosken kartano tarjoaa sinulle laadukasta luomulihaa ja maaseutuelämyksiä. Uudenmaan ja Varsinais-Suomen rajalla Salossa sijaitseva Kosken kartano panostaa kaikessa toiminnassaan vastuullisuuden kehittämiseen. Kiskonjoen vihreässä laaksossa tehdään monipuolista työtä niin eläinten, maan, metsän kuin vesistöjenkin hyvinvoinnin puolesta. Valinnallasi on väliä.

TILAA UUTISKIRJEEMME

*Täyttämällä tämän yhteydenottolomakkeen jaat henkilö-kohtaisia yhteystietojasi Kosken kartanon kanssa. Tietojasi ei käytetä markkinointitarkoituksiin eikä luovuteta kolmansille osapuolille. Jos haluat tietosi poistettavan sähköpostijärjestelmä-stämme, ole hyvä ja ota yhteyttä tilaus(a)koskis.fi.

YHTEYSTIEDOT

Email: koskis@koskis.fi

KOSKIPOLKU 28, 25560 KOSKI AS

Helena von Limburg Stirum
Puh. +358 (0)50 3593 830
Email: helena@koskis.fi
Fredrik von Limburg Stirum
Puh. +358 (0)40 5401 506
Email: fredrik@koskis.fi